Mycorrhiza’s zijn schimmels die vergroeien met het wortelsysteem en de opname van water en mineralen vergroten en goeddeels van het wortelsysteem overnemen. De schimmeldraden die zij vormen zijn talrijk en erg dun. Een kubieke centimeter grond kan wel een kilometer schimmeldraad bevatten. Daarmee worden andere schimmels effectief afgeweerd, dus ook schimmels die de fruitbomen kunnen aantasten. De schimmeldraden nemen als het ware de functie van de fijne opnamewortels over. Zij groeien in de allerfijnste microporiën in de bodem, terwijl de wortels zelf alleen in de macroporiën kunnen groeien. Daarmee komen de schimmeldraden op plaatsen waar wortels nooit kunnen komen. Het zijn juist de microporiën waar de elementen, bacteriën en het water besloten zitten. De wortels kunnen niet in deze kleine ruimten groeien waardoor zij uitermate beperkt zijn in hun opname en omzettingscapaciteit door mineralen om te zetten in nutriënten. Dat is dan ook de reden dat er zoveel water nodig is om fruitbomen te laten groeien. Uit zeer veel onderzoek is gebleken dat de kolonisatie (samenwerking) van wortels met mycorrhiza’s in de fruitteelt erg laag is. Dat komt door de ruime bemesting, de kalium en fosfaatgiften. Daar groeien de bomen goed op en dan lijkt het of mycorrhiza overbodig is. Als er dan een onderzoek wordt gedaan om te leren of mycorrhiza’s de fruitbomen harder laten groeien of meer fruit laten dragen, terwijl de bomen een gangbare hoge bemesting en watergift krijgen, Dan kan al voor aanvang van de studie vastgesteld worden dat er geen verschillen zullen zijn in groei of productie. Mycorrhiza’s dienen niet om bomen harder te laten groeien. Ze zijn er niet om meer vruchten te produceren. Mycorrhiza’s zijn de meest natuurlijke stress managers. Zij zorgen ervoor dat de bomen bij droogte toch voldoende water krijgen. Zij zorgen ervoor dat de bomen aanmerkelijk beter worden voorzien van nutriënten. Mycorrhiza’s maken de bomen veel weerbaarder tegen ziekten en aantastingen omdat zij een veel betere voedingsbalans bieden dan welke vorm van bemesting ook.

Mycorrhiza schimmels aan de wortels zijn net zo normaal als bladgroen in het blad. Door de huidige visie op bemesting lijken zij niet nodig te zijn. We hebben immers voldoende meststoffen en bestrijdingsmiddelen om een goede productie te verkrijgen. Het is hoog tijd dat we ons gaan realiseren dat de fruitteelt voor ruim 80% afhankelijk is van fossiele energiebronnen en dat dit niet zo door kan blijven gaan. Daarnaast is al vele malen bewezen dat de mineralendichtheid en mineralenspreiding in fruit al jaren achteruit gaat. (Mc Cance & Widdowson 2000) (FAO.org) Met andere woorden, de appelen zijn beduidend minder voedzaam dan vroeger. Het is vastgesteld dat dit wordt veroorzaakt door overmaat aan eenzijdige en beperkte bemesting waardoor de functie van mycorrhiza’s in het gedrang komt. Eigenlijk komt het erop neer dat we eerder kunstmest hadden dan agrarische opleidingen. In dat licht is het heel erg triest dat er in dit onderzoek alleen werd gemeten of bomen harder gingen groeien. Mycorrhiza is een essentieel deel van een complex ondergronds systeem dat bepalend is voor de kwaliteit van de bomen en dus van het fruit dat daarvan geoogst wordt. Zolang in onderzoek en praktijk het immense belang van een functionerende bodembiologie wordt genegeerd door enkelvoudige proeven uit te voeren blijft de fruitteelt grotelijks achter in de noodzakelijke ontwikkeling en vernieuwing. De toekomst van de fruitteelt in Europa ligt in een paar kernbegrippen opgesloten: Onafhankelijk worden van fossiele energie, dus veel minder kunstmest gebruiken. Verhogen van de mineralendichtheid, waardoor minder aantastingen, lager middelengebruik en betere bewaring en uiteindelijk een hogere voedingswaarde. Mycorrhiza’s zijn er niet om bomen harder te laten groeien. Ze zijn er om planten gezonder te laten functioneren en daarmee gezonder fruit te leveren waardoor mensen beter gevoed worden.                
Pius Floris - Oisterwijk NL 30-4-2017