Voor de bewaarbaarheid van fruit, groenten en akkerbouwgewassen zijn een aantal factoren van groot belang. Daarbij horen koeling en ventilatie, maar de belangrijkste factor is de kwaliteit van de vruchten zelf. Telers en kwekers kunnen hier meer in bijsturen dan ze wellicht denken.

Nutriënten en elementen

De kwaliteit van een vrucht wordt bepaald door de opname van nutriënten via de wortels én het blad. Het is inmiddels wel bekend dat planten veel meer nutriënten nodig hebben dan de hoofdelementen en sporenelementen die tot nu toe worden gebruikt. Elke plant heeft volgens onderzoek minstens 30 elementen nodig. Hoe fijner de verdeling van nutriënten in de plant, hoe nauwkeuriger de plant is in de aanmaak van zg. metabolieten. En het zijn juist deze stoffen die een plant en vrucht zijn natuurlijke afweer geven. Denk hierbij aan Jasmonzuur, Salicylzuur en fenolen. Soms is er van een bepaald element extreem weinig nodig maar is dat kleine beetje toch belangrijk om juist deze zelfverdedigingsstoffen te maken. Zij voorkomen later de zgn. rottingsziekten tijdens het bewaren.

Planten hebben zeer verfijnde systemen om zelf te bepalen hoeveel van welk element zij opnemen. Dat gaat meestal via de mycorrhiza’s aan de fijne wortels. De hoofd- en sporenelementen worden zo opgenomen. Maar als er te weinig mycorrhiza’s zijn is de plant afhankelijk van het zoutgehalte van de meststoffen die via osmosedruk in de plant worden gebracht. Daar gaat het vaak al verkeerd in de teelten. Daarom moeten er via het blad allerlei sporenelementen worden toegevoegd.


Bladbemesting en nutriënten-dichtheid

Plantaardige bladbemesting is een volkomen natuurlijk gegeven. In de natuur staan planten nooit op een akker. Zij groeien in een verband tussen de hogere struiken en bomen. Daar krijgen ze via de regendruppels die van de hogere bladeren druipen allerlei micro-sporenelementen in zeer kleine hoeveelheden mee. Planten maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om extra nutriënten binnen te krijgen die via de wortels niet aangereikt worden.

Plantaardige bladbemesting bevat alle (extra) elementen die een plant nodig heeft. Zodoende bevatten de vruchten ook een grotere hoeveelheid nutriënten waardoor in de bewaring een hogere kwaliteit kan worden behouden. Typische “bewaarziekten”  worden door een hoger nutriënten gehalte namelijk zeer sterk ingedamd.

Door de combinatie van regelmatige bladbemesting, nutriëntendichtheid, koeling, opslagwijze, ventilatie en vakmanschap neemt de bewaarduur sterk toe. Plant Health Cure heeft een aantal bladmeststoffen die alleen of in combinatie toegepast kunnen worden en bijdragen aan een betere bewaring zoals Organic Plant Feed, Natural Green en PreTect. Kijk bij uw werkgebied naar meer informatie over deze producten.