PHC Fulvic 25 en MooR staan op de nieuwste publicatie van de SKAL lijst met toegestane middelen voor biologische teelten. Dit zijn de eerste producten ter wereld met echt biologische en zuivere FULVINE en HUMINE; bijproducten van de winning van Nederlands drinkwater. Deze stoffen staan aan de basis van humusproductie in de bodem. Ze vormen de “accu” van de grond. Tot nu toe mocht alleen zuivere leonardiet worden toegepast in de biologische teelten. Maar de effecten daarvan laten jaren op zich wachten.

Voor elke bioteler is dit geweldig nieuws want ook biologische bodems hebben vaak een gebrek aan humaten. Daardoor komt ondanks de toevoeging van organische stof, geen humusvorming tot stand. Met Fulvic en MooR van PHC wordt dit belangrijke bodemproces weer opgestart en onderhouden. Met Fulvic en MooR wordt de kwaliteitsverbetering van de grond én van gewassen snel zichtbaar en betalen deze producten zichzelf hetzelfde seizoen al ruim terug.
Het spreekt voor zich dat ook de reguliere telers en kwekers enorm veel baat hebben bij deze producten. De chelerende werking zorgt voor een effectieve bodemverbetering, een betere opname en betere benutting van meststoffen en beschermingsmiddelen, en laten geen residu achter.

Neem contact op met uw toeleverancier of onze teeltadviseurs voor een vrijblijvend advies op maat voor uw teelt.


De toelating kunt u vinden op deze website bij de productinformatie en op de website van Skal www.skal.nl/../../inputlijst.
Fulvic 25 was al geruime tijd door de britse Soil Association goedgekeurd voor bioteelten.