PHC Fulvic 25 is een nieuw, natuurlijk en duurzaam gewonnen humusproduct. Humus noemen wij wel de "accu" van de bodem, en vormt de start van veel belangrijke bodemprocessen.

Vrijwel alle humusproducten in de wereld die als poeder of vloeistof worden verkocht, zijn gewonnen uit Leonardite; een fossiele stof die gewonnen wordt in dagbouwmijnen of bruinkoolmijnen in Oost-Europa en Noord-Amerika, en vervolgens zware chemische behandelingen ondergaat (waarbij het tevens een aantal belangrijke eigenschappen verliest). Vandaar dat ook alleen onbewerkte Leonardite in de biologische land- en tuinbouw mag worden toegepast. Maar gemalen Leonardite verweert erg langzaam en komt pas na vele jaren vrij.

PHC Fulvic 25 wordt verkregen als bijproduct bij het zuiveren van drinkwater dat onder veengebieden in Nederland wordt opgepompt. Met een natuurlijk proces wordt humine en fulvine uit het water gehaald om toe te passen in de land- en tuinbouw. Op deze manier wordt de humus weer in omloop gebracht. Bij het procedé worden natuurlijk geen chemische stoffen gebruikt. Fulvic 25 draagt met recht de term: “schoner bestaat niet”.
PHC Fulvic 25 is een echte bodemverbeteraar en helpt mee om fosfaat en vele andere micro-sporenelementen voor de plant opneembaar te maken.

De Soil Association heeft PHC Fulvic 25 al goedgekeurd voor gebruik in bio teelten
PRODUCTVOORDELEN:

stimulering van het bodemleven
zorgt voor betere opname van mineralen
gebruik als bodemverbeteraar en toevoeging bij bladbemesting
watergiften kunnen omlaag
voorkomt uitspoeling van mineralen
is vloeibaar en makkelijk toe te passen
voordelig in gebruik

PHC Fulvic 25 wordt geleverd in
IBC's van 1000 liter en jerrycans van 20 liter.