We willen voedzame groenten en fruit telen. Daarnaast willen we ook de CO2 uitstoot van de land- en tuinbouw terugdringen. Volgens Pius Floris, oprichter van Plant Health Cure (PHC), kan dit maar op één manier, en dat is door het centraal stellen van de gezondheid van de bodem.

Met de komst van kunstmest heeft de bodem veel aan kwaliteit ingeleverd. Op de korte termijn verhoogt kunstmest de opbrengst van landbouw, maar op de lange termijn put het de bodem uit. Na ruim 60 jaar kunstmestgebruik, steeds dieper ploegen en inzet van zware machines is de grond verarmd, de voedingswaarde van de oogsten drastisch verminderd en zijn meer bestrijdingsmiddelen nodig. Dit vormt een directe bedreiging voor de gezondheid van bodem, mens en dier en de productie van voldoende voedsel.

PHC AnimatieStill004 web

Dit probleem wordt door de (internationale) wetenschap en maatschappelijke organisaties onderkend. Maar werkelijke verandering kan pas volgen wanneer voor iedereen begrijpelijk is waarom de gehanteerde methoden niet meer werken. Als we de bodem begrijpen, kunnen we de grond anders gaan behandelen.

 

 


Daarvoor heeft PHC een animatievideo gemaakt met als titel “Grond is een levend organisme”
Het is voor het eerst dat een compleet beeld van de groeiomstandigheden van planten ondergronds op deze manier in beeld wordt gebracht. In slechts 12 minuten wordt de complexe materie op een PHC AnimatieStill002 webtoegankelijke en heldere manier getoond.

Deze film zal op 6 december 2017 op Youtube en Vimeo verschijnen.