Met de kennis van 20 jaar ontwikkeling kunnen we zeggen dat biostimulanten gaan zorgen voor een omslag in glasteelten Het effect is grotendeels afhankelijk van bodembiologie. In OnderGlas van augustus ‘18 zijn de ervaringen van chrysantenteler Kiepflower opgetekend. 
Als eerste chrysantenbedrijf past Kiepflower een methode toe, die moet leiden tot minder kunstmestgebruik, een beschermend bodemleven en een sterker gewas. 

Om een sprong te maken op het gebied van duurzaamheid heeft het bedrijf de afgelopen jaren kleinschalige proeven gedaan met middelen van verschillende toeleveranciers. Daar is uiteindelijk één methode van overgebleven: het programma van Plant Health Cure.

Ons programma bestaat uit een combinatie van bodem- en plantversterkers, nuttige schimmels en bacteriën en plantaardige meststoffen. De bedoeling is om geleidelijk tot een heel laag kunstmestgebruik te komen en een verdere teruggang van de chemische gewasbescherming. Lees het volledige artikel hier