Om de functie en veiligheid van AgroAcid aan te tonen hebben wij een kleine praktijkproef vastgelegd. AgroAcid lost calcium in de bodem op zodat zout kan uitspoelen en verzilting wordt teruggedrongen. AgroAcid is biologisch afbreekbaar en veilig voor gebruik tijdens de teelt van gewassen (in een oplossing van 1 op 10).

AgroAcid is een synthetische zuurvervanger dat agressieve en gevaarlijke zuren die in de land- en tuinbouw worden gebruikt, kan vervangen. Met een pH van 0 tot 0,5 wordt het Calcium in elke bodem opgelost zodat het zout kan uitspoelen en verzilting door kunstmestgebruik wordt teruggedrongen.

Meer informatie over AgroAcid