Iedere teler heeft weleens last gehad van 'slechte plekken'. Over de jaren gaan deze plekken steeds slechter presteren, soms zonder direct aanwijsbare oorzaak. Een bodemanalyse biedt dan uitkomst. Bij de teelt in de onderstaande foto`s werd bij de slechte plekken een verhoogd bicarbonaat- en natriumgehalte gemeten.

Om de bicarbonaat-, natrium- en chloride-gehaltes in de bodem te verlagen is AgroAcid toegepast. AgroAcid is een biodegradeerbaar zuur met specifieke werking op afbraak van o.a. bicarbonaten. Ondanks de pH van 0 is dit product niet agressief voor de mens en breekt het in de bodem volledig af. 

PHC heeft deze teler geadviseerd om de slecht producerende plekken eenmalig te woelen, plantaardige meststof te strooien en deze licht in te frezen. Vervolgens AgroAcid inregenen (40l / ha) en na enige tijd naspoelen met Fulvic25.

De onderstaande foto’s zijn genomen in direct opvolgende teelten op dezelfde locatie. Waar de bodem al jaren slecht presteerde is nu een duidelijke verbetering te zien:

Voor behandeling

Na behandeling