In de nazomer en de herfst zijn de omstandigheden ideaal voor het opstarten van de nieuwe aanplant van plantmateriaal uit pot- of gotenteelt en de volle grond. Nu de temperaturen wat zijn afgezwakt en er af en toe wat neerslag valt heeft de jonge aanplant rustig de tijd om zich vast te wortelen.  Maar voorafgaande aan de aanplant is het belangrijk de juiste voorbereidingen te treffen voor een goede start.

Op de in te planten percelen hebben over het algemeen afgelopen seizoen groenbemesters gestaan en is compost uitgereden om de bodem wat rust te geven en te werken aan een betere structuur, drainage en doorwortelbaarheid. Het vers organisch materiaal uit groenbemesters dient samen met compost als voeding voor het aanwezige bodemleven, nieuw bodemleven wordt hier vrijwel niet mee aangebracht.

Bodembacteriën zorgen voor het vrijmaken en omzetten van mineralen voor door de plant opneembare voedingsstoffen, en daarnaast zorgen rhizosfeer-bacteriën voor bescherming tegen belagers van buitenaf. We zien dat in veel bodems het bodemleven gebrekkig of te eenzijdig is, waardoor problemen met plantgezondheid optreden. Om de bodemvitaliteit te herstellen kan voor of na aanplant Biovin granulaat (400-500 kilo per hectare) gestrooid worden. Hiermee wordt een breed scala aan bodemschimmels, -bacteriën, sporenelementen en fulvine aangebracht welke direct effect hebben op plantweerbaarheid, groei en wortelontwikkeling.

Een weerbare bodem kenmerkt zich door een goede structuur, voldoende elementen uit (vaste)mest en een goed bodemleven bestaande uit o.a. de juiste bacteriën, schimmels en wormen.

Een gift Biovin granulaat in vaststaande teelten in het najaar zorgt daar ook voor een stimulans van het bodemleven. Een actief bodemleven versnelt o.a. de afbraak van infectiebronnen als blad- en snoeiafval waardoor de druk van diverse ziekten en plagen gereduceerd wordt.

Mycorrhiza’s bij aanplant

De toepassing van mycorrhiza’s bij aanplant zorgt voor een groter wortelbereik- en opnamecapaciteit. De mycorrhiza schimmel leeft in symbiose met de plant en levert de plant water en nutriënten, in ruil voor wortelexudaten. Dit heeft te maken met het feit dat de schimmeldraden van de mycorrhiza schimmel water en nutriënten uit de microporiën van de grond kunnen opnemen.

Haarwortels alleen komen niet verder dan de macroporiën van de grond. Planten welke met mycorrhiza geplant worden slaan daardoor makkelijker aan en kunnen droge zomers zoals de afgelopen jaren beter doorstaan. Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden voor mycorrhiza’s, zodat deze in zowel de vollegrondsteelt-als containerteelt toegepast kunnen worden. Dit kan onder andere door toepassing van een vloeibare oplossing of granulaat in het plantgat, het dompelen van wortelgoed, het spuiten en inwerken of het inmengen in substraat.

De keuze voor het mycorrhiza product is afhankelijk van uw toepassingswijze en het assortiment. In de boomkwekerij hebben we over het algemeen te maken met Endo en Ecto mycorrhiza’s. In onze mycorrhiza producten zit 1 van beide, of een mix van deze 2 soorten mycorrhiza’s.

Bodemweerbaarheid containerteelt

Ook in containerteelten is het belangrijk te starten met een goede biologie in de pot. Dit kan door het inmengen van Biovin poeder (3-5 kg/m3) aan de basis, mogelijk in combinatie met mycorrhiza’s. Een aangietbehandeling met Compete Plus (2 kg/ha.) na het oppotten zorgt voor het aanbrengen van rhizosfeer bacteriën en trichoderma’s welke de beworteling stimuleren en de wortel beschermen. Het advies is de behandeling met Compete Plus voor de winter nog 1 á 2 keer te herhalen in een dosering van 1 kg/ha. om het gewas weerbaar de winter in te laten gaan.