Disclaimer

Plant Health Cure BV besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Plant Health Cure BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Plant Health Cure BV. Plant Health Cure BV geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacyvoorwaarden
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Plant Health Cure BV verstrekt, worden opgenomen in de database van Plant Health Cure BV. Deze gegevens worden door Plant Health Cure BV gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. Klik hier voor onze volledige privacy verklaring (deze vindt u ook op deze website).

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van Plant Health Cure BV valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.


Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Om overbodige milieubelasting te voorkomen worden deze niet met elke opdracht verstuurd. Via deze link kunt u onze algemene voorwaarden inzien. Bij het accepteren van een zending gaat u akkoord met onze leveringsvoorwaarden.