Film & video

PHC heeft een unieke animatiefilm gemaakt met als titel 'Grond is een levend organisme'.
Op heldere manier worden de eisen voor gezonde plantengroei toegelicht en de wijze waarop een gezonde bodem wordt verkregen. Deze 12 minuten durende film laat alles zien over hoe planten ondergronds groeien, en hoe mycorrhiza's, bacteriën, en bodemleven een onlosmakelijk systeem vormen. De film is in meerdere talen beschikbaar, ook via youtube en vimeo. U kunt hem hieronder meteen starten.

Regelmatig geven onze teeltadviseurs lezingen en presentaties; soms worden deze op film opgenomen. We delen deze graag, want met meer kennis kan iedereen zijn voordeel doen. 
Ook van projecten in binnen- en buitenland worden opnamen gemaakt; van heel professioneel tot korte amateur-montages. Toch willen we ook die niet onthouden.
En wanneer de media interessante en leerzame documentaires uitzenden proberen we ook die hier toe te voegen. 
Veel kijkplezier! En voor vragen belt u ons natuurlijk!

Grond is een levend organisme

Kijk!

Een unieke animatie van de groeiomstandigheden van planten in de grond.
Een bijdrage van PHC aan de omslag naar een toekomstgerichte land- en tuinbouw.

De invloed van stikstof op biodiversiteit

Op 29 november 2017 vond het Rondetafelgesprek plaats van de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de invloed van stikstof op de biodiversiteit.

 

Een van de sprekers was Prof. Dr. Ing. JW Erisman (Directeur Louis Bolk instituut en Bijzonder Hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam).

De diapresentatie bij zijn voordracht staat hieronder.

Verticale bodemerosie - een van de grootste problemen in de landbouw wereldwijd

Over de ongewenste effecten van pesticiden in ons voedsel

Regreening the planet - over de oorzaken van verwoestijning én mogelijkheden voor nieuw leven

Film NIOO: Hoe koolstofverlies uit de bodem klimaatverandering kan versnellen

Lezing voor veehouders en telers; georganiseerd door stichting Duinboeren; 31.01.17

Gezond gras voor gezond vee