Mycorrhizazoeker

Mycorrhiza: myco = schimmel, rhiza = wortel.

Wortelschimmels komen van nature voor op meer dan 85% van alle planten (Brassicaceae uitgezonderd). In ruil voor suikers uit de plantenwortels verzorgen zij de opname van de meeste
mineralen (symbiose). Zij zijn in staat om via de schimmeldraden en hun enzymen de juiste stoffen op de juiste tijdstippen voor de plant beschikbaar te maken. Doordat de schimmeldraden of hyphen (spreek uit hiefen) vele meters vanuit de wortels groeien en microscopisch dun zijn, komen zij op plaatsen waar wortels nooit kunnen komen. Het wortelstelsel van planten wordt hierdoor tot honderden malen groter dan bij planten die het zonder deze symbionten moeten stellen.

Mycorrhiza’s maken deel uit van een omvangrijk complex dat wij ‘bodemleven’ noemen. Op het moment dat we een plantgat maken wordt het natuurlijke bodemleven zelfs in de beste grond verstoord. Vooral bij nieuwe tuinen of ontsmette (gestoomde) bodems is de grond ‘steriel’ en bevat nauwelijks nog enige vorm van leven. Hierdoor kunnen planten slechts met moeite groeien en besteden hun energie vooral aan overleven en vorming van wortels. Ook het spitten of ploegen van de grond vernietigt het bodemleven. Door bij zaaien of aanplant de juiste mycorrhiza’s en bodembacteriën mee te geven zal de bodembiologie snel hersteld worden, waardoor planten beter aanslaan en gezonder groeien. Ook de weerbaarheid tegen bodemziekten en aaltjes (nematoden) neemt toe als planten beschikken over wortels met mycorrhiza.

Waarom zijn ze noodzakelijk?

Met behulp van het bodemleven kunnen planten een gezonde en natuurlijke weerstand opbouwen tegen ziekten en aantastingen. Daarnaast kunnen planten met mycorrhiza's veel beter tegen allerlei andere stressfactoren, zoals droogte, zout, bodemverdichting en andere invloeden die de groei negatief beïnvloeden. Door de toenemende kennis van de bodembiologie is het mogelijk om véél spaarzamer om te gaan met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Door gebruik te maken van de biologische producten van Plant Health Cure worden veel ‘onmisbare’ bestrijdingsmiddelen meestal overbodig.