Deelname PHC aan EU Life Project: Operation CO2

PHC neemt deel aan een prachtig Europees project onder de officiele naam "OperationCO2": Integrated agroforestry practices and nature concervation against climate change. Dit project wordt gesubsidieerd door de EU en duurt van september 2012 tot augustus 2017.

Een deel van het project omvat de transformatie van twee gebieden (elk 25 ha) die door klimaatverandering (droogte) en jarenlang gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, zo verarmd zijn dat er niets meer kan groeien. Het doel van dit landherwinningsproject is om er uiteindelijk een varieteit aan planten te laten groeien als onderdeel van nieuwe integrale ecosystemen. 

Deze systemen moeten bijdragen aan een hoger doel van dit project: het bewijs leveren dat een combinatie van land- en bosbouw (agroforestry) CO2 kan opvangen en vastleggen, en dat dit economisch levensvatbaar en milieutechnisch verantwoord is.

Voor het landherwinningsproject leverde Plant Health Cure de volgende producten: Biovin, Myconate, VA PWI, Natural Green, Colonize AG, Frostect en Compete Plus.

Meer informatie omtrent dit project vindt u op de website van Operation CO2 en bij de website van de EU . 

LIFE+ Operación CO2 - Exitosa cooperación entre proyectos (subtitled)

In het voorjaar van 2015 bezochten onderzoekers van verschillende instellingen de testlocatie 'La Higueruela'. Een impressie van de bevindingen van diverse teeltmethoden kunt u in deze film zien:
Op 17 en 18 mei vindt in Valladolid, Spanje, de slotconferentie plaats van het project Operation CO2 waaraan PHC sinds 2012 deelneemt. Uiteraard zal Pius Floris daarbij zijn om de overweldigende resultaten die met PHC producten zijn behaald, te presenteren.