Brochures & teeltprogramma's

Plant Health Cure wil kwekers, telers, akkerbouwers en groenvoorzieners zo uitgebreid mogelijk adviseren.
Daartoe hebben wij naast algemene brochures ook programma's geschreven voor een aantal werkgebieden en specifieke teelten. Deze adviezen zijn gemaakt op basis van veel onderzoek en gemiddelde ervaringen bij gebruikers. natuurlijk kunnen er bij u omstandigheden zijn waardoor het nodig is bewerkingen of producten toe te voegen of weg te laten. Onze teeltadviseurs kijken graag samen met u naar de beste toepassingen en doseringen. De lijst met onderstaande brochures en programma's wordt voortdurend geactualiseerd en aangevuld.

Flyer Kringlooplandbouw
Mycorrhiza brochure
Meststoffen brochure
programma Akkerbouw
programma asperges
programma fruitteelt
programma vaste planten en boomkwekerij
programma asperges
programma asperges