Mycorrhiza analyse

Op deze website wordt veel gesproken over het belang van voldoende mycorrhiza's in de grond. Bij steriele gronden en nieuwe tuinen is het zeker dat het bodemleven nog ontbreekt. Maar soms is het minder duidelijk waarom gewassen niet goed groeien. Bodemanalyses kunnen dan meer inzicht geven. Plant Health Cure kan nóg specifieker de mate van mycorrhiza-kolonisatie meten. Dit is van groot belang voor elk vervolgadvies.

Onze medewerker Hongchao Pan (msc.) heeft hiervoor de beschikking over een compleet laboratorium. Voor het nemen van de benodigde monsters hebben wij een zgn. Monsterkit met daarin alles wat u nodig heeft. Vraag ernaar bij uw teeltadviseur of bestel de kit via order@phc.eu . Voor de mycorrhiza-analyse vragen wij een bijdrage van € 95,00. U krijgt hiervoor een compleet rapport met microscoop foto's.