Laboratorium analyses

Op deze website wordt veel gesproken over het belang van voldoende mycorrhiza's in de grond. Bij steriele gronden en nieuwe tuinen is het zeker dat het bodemleven nog ontbreekt. Maar soms is het minder duidelijk waarom gewassen niet goed groeien. Bepaalde analyses kunnen dan meer inzicht geven, dit is van groot belang voor elk vervolgadvies.

Onze medewerker Hongchao Pan (msc.) heeft hiervoor de beschikking over een compleet laboratorium. Voor het nemen van de benodigde monsters hebben wij een zgn. Monsterkit met daarin alles wat u nodig heeft. Vraag ernaar bij uw teeltadviseur of bestel de kit via order@phc.eu .

Plant Health Cure kan de mate van mycorrhiza-kolonisatie meten. Voor de mycorrhiza-analyse vragen wij een bijdrage van € 115,00. U krijgt hiervoor een compleet rapport met microscoop foto's.

Ook kunnen wij voor u een chroma analyse maken. Deze analyse geeft een meer algemeen beeld van de kwaliteit en vitaliteit van een bodem. Een aantal parameters worden hierin gemeten zoals: de kwaliteit en conditie van de organische stof, humificatie, de bodemstructuur, de vochthuishouding en het bodemleven.
Een complete chroma analyse kost € 85,00
Wanneer u beide analyses in een keer laat uitvoeren vragen wij daarvoor € 180,00

Een instructie voor het nemen van uw monsters kunt u hier downloaden