Teeltprogramma's

Plant Health Cure wil kwekers, telers, akkerbouwers en groenvoorzieners zo uitgebreid mogelijk adviseren.
Daartoe hebben wij programma's geschreven voor een aantal werkgebieden en specifieke teelten. Deze adviezen zijn gemaakt op basis van veel onderzoek en gemiddelde ervaringen bij gebruikers. natuurlijk kunnen er bij u omstandigheden zijn waardoor het nodig is bewerkingen of producten toe te voegen of weg te laten. Onze teeltadviseurs kijken graag samen met u naar de beste toepassingen en doseringen. De lijst met onderstaande programma's wordt voortdurend geactualiseerd en aangevuld.
programma boomkwekerij
programma tuinbouw
programma zachtfruit
programma hardfruit
programma asperges