Akkerbouw

Veel akkerland wordt jaarlijks geploegd. Voor het nuttige bodemleven is dat elke keer een aanslag. Alle bacteriën en schimmels leven op een bepaalde diepte in de grond, al naar gelang hun voorkeuren. Sommige zijn erg zuurstofminnend en zitten dus in de bovenste lagen; andere houden er juist minder van en voelen zich op grotere diepten thuis. Een kerende grondbewerking zet deze opbouw in het bodemleven letterlijk op zijn kop. De bodembiologie herstelt wel na zo’n ingreep, maar in de loop van de tijd loopt het herstellend vermogen terug. Dat is een reden om kritisch mee om te gaan met grondbewerking. Ook kunstmestgebruik is een zaak om kritisch te bezien. Veel kunstmeststoffen zijn erg zout en daarom schadelijk voor het bodemleven. Het is echter goed mogelijk te kiezen voor meststoffen die nuttige helpers van de plant intact laten. Akkerbouwers doen veel om de fysische en chemische eigenschappen van de bodem op peil te houden. Organische stof toevoegen, bekalken, draineren enz. Langzamerhand neemt ook de belangstelling voor de biologische eigenschappen toe. Een goed bodemleven is immers de basis voor een gezond gewas. De plant die ondersteund wordt door nuttige organismen, produceert beter en heeft minder gewasbescherming nodig. Minder spuiten bespaart kosten, voorkomt groeiremming ten gevolge van de bestrijding en is bovendien goed voor lage residuen op het product. Gelukkig is het vrij simpel om het nuttige bodemleven op een hoger peil te brengen. Plant Health Cure biedt daarvoor verschillende producten speciaal afgestemd op akkerbouw en andere vollegrondsteelten.

Bewaring 
Voor de bewaarbaarheid van fruit, groenten en akkerbouwgewassen zijn een aantal factoren van groot belang. Daarbij horen koeling en ventilatie, maar de belangrijkste factor is de kwaliteit van de vruchten zelf. Telers en kwekers kunnen hier meer in bijsturen dan ze wellicht denken.

Nutriënten en elementen

De kwaliteit van een vrucht wordt bepaald door de opname van nutriënten via de wortels én het blad. Het is inmiddels wel bekend dat planten veel meer nutriënten nodig hebben dan de hoofdelementen en sporenelementen die tot nu toe worden gebruikt. Elke plant heeft volgens onderzoek minstens 30 elementen nodig. Hoe fijner de verdeling van nutriënten in de plant, hoe nauwkeuriger de plant is in de aanmaak van zg. metabolieten. Het zijn juist deze stoffen die een plant en vrucht hun natuurlijke afweer geven. Denk hierbij aan Jasmonzuur, Salicylzuur en fenolen. Soms is er van een bepaald element extreem weinig nodig maar is dat kleine beetje toch belangrijk om juist deze zelfverdedigingsstoffen te maken. Zij voorkomen later de zgn. rottingsziekten tijdens het bewaren.

Planten hebben zeer verfijnde systemen om zelf te bepalen hoeveel van welk element zij opnemen. Dat gaat meestal via de mycorrhiza’s aan de fijne wortels. De hoofd- en sporenelementen worden zo opgenomen. Maar als er te weinig mycorrhiza’s zijn is de plant afhankelijk van het zoutgehalte van de meststoffen die via osmosedruk in de plant worden gebracht. Daar gaat het vaak al verkeerd in de teelten. Daarom moeten er via het blad allerlei sporenelementen worden toegevoegd.

Bladbemesting en nutriënten-dichtheid

Plantaardige bladbemesting is een volkomen natuurlijk gegeven. In de natuur staan planten nooit op een akker. Zij groeien in een verband tussen de hogere struiken en bomen. Daar krijgen ze via de regendruppels die van de hogere bladeren druipen allerlei micro-sporenelementen in zeer kleine hoeveelheden mee. Planten maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om extra nutriënten binnen te krijgen die via de wortels niet aangereikt worden.

Plantaardige bladbemesting bevat alle (extra) elementen die een plant nodig heeft. Zodoende bevatten de vruchten ook een grotere hoeveelheid nutriënten waardoor in de bewaring een hogere kwaliteit kan worden behouden. Typische “bewaarziekten” worden door een hoger nutriënten gehalte namelijk zeer sterk ingedamd.

Door de combinatie van regelmatige bladbemesting, nutriëntendichtheid, koeling, opslagwijze, ventilatie en vakmanschap neemt de bewaarduur sterk toe. Plant Health Cure heeft een aantal bladmeststoffen die alleen of in combinatie toegepast kunnen worden en bijdragen aan een betere bewaring zoals Organic Plant Feed, Natural Green en PreTect.

Teeltprogramma akkerbouw
Het hele PHC assortiment voor de aardappelteelt vindt u ook in ons programma. Klik op de afbeelding om te downloaden

11 artikel(en)

11 artikel(en)