Aardappelen

Aardappelen hebben een vrij beperkt wortelstelsel. Ze zijn daarom zeer gebaat bij nuttige mycorrhiza’s en bacteriën. Die vergroten het bereik van de wortels aanzienlijk en helpen de plant alle elementen op te nemen. Ze maken bijvoorbeeld fosfaat vrij voor de plant. Verder produceren ze hormonen, antibiotica en probiotica, die ten goede komen aan de plant. Het gewas wordt hierdoor zichtbaar gezonder. Ook speelt het nuttige bodemleven een grote rol bij de bescherming tegen ziekten en plagen, zowel beneden- als bovengronds. Nuttige schimmels verdelgen actief aaltjes. Ook bezetten ze de wortels, zodat schadelijke schimmels daar geen vat op hebben. Verbetering van de voedings- en gezondheidstoestand van het gewas maakt het tevens minder vatbaar voor bovengrondse ziekteverwekkers. Het is heel goed mogelijk deze nuttige helpers en beschermers van de plant aan te vullen. Door ze in groten getale in de grond te brengen, krijgt het nuttige bodemleven een enorme oppepper. Met producten van Plant Health Cure is dat een simpele zaak. Met gerichte bemesting kan de boer ervoor zorgen dat de eenmaal opgebouwde balans in de bodem intact blijft. Ook hiervoor leveren wij de juiste producten

10 artikel(en)

10 artikel(en)