MooR

Meer afbeeldingen

MooR

Een 100% natuurlijke bodemverbeteraar. Wortelbacteriën, fulvine en humine; een unieke combinatie in één PHC product. MooR draagt bij aan een goede bodembiologie en zorgt voor een evenwichtige opname van mineralen
Geschikt voor biologische teelten (EG 889/2008).


Verpakking:
· jerrycan 20 lt
· IBC 1000 lt

Beschrijving

Details

Door het langjarig gebruik van kunstmest is de humusfractie uit de landbouwgrond vijwel geheel verdwenen. Vaak wordt verondersteld dat met compost ook humus wordt aangevoerd. Dat is niet zo! Compost kan in theorie de aanzet geven tot humusvorming maar de hoeveelheid toegediende stikstof zorgt ervoor dat alle humusvormen snel worden verbruikt. Humus is echter essentieel voor alle bodemprocessen. Als aanvulling op het ontbreken daarvan kan MooR worden verspoten. MooR bevat Fulvine en Huminestoffen die uit Nederlands drinkwater worden gehaald (zie ons product Fulvic25). Door nuttige wortelbacteriën van PHC te combineren met deze fulvine en humine ontstaat PHC MooR dat zeer geschikt is om te verspuiten in alle akkerbouw teelten.

MooR is recent door de FiBL voor SKAL beoordeeld en toegelaten voor de bioteelten volgens EU verordening 889/2008. Het product is toegevoegd aan de inputlijst die op www.skal.nl kan worden geraadpleegd.

PRODUCT VOORDELEN

  • Duidelijke verbetering van het noodzakelijk bodemleven
  • Geen uitspoeling van kostbare mineralen
  • Minder water geven
  • Maakt vastgelegde mineralen (fosfaat) vrij voor opname
  • Betere opname van mineralen
  • Makkelijk te verdunnen, klontert niet
  • Voordelig in gebruik
PDF Downloads