AgroAcid

Meer afbeeldingen

AgroAcid
AgroAcid is een synthetisch middel om het gehalte aan Bicarbonaten én de pH te verlagen, en wordt gebruikt als verbeteraar van giet- en irrigatiewater in druppelsystemen en substraatteelten, maar ook als bodemverbeteraar voor de kwekerijsector en tuinbouw.
AgroAcid is een uniek product; vrij van zuren, niet gevaarlijk voor mensen, planten en dieren, niet corrosief en 100% biologisch afbreekbaar.

Verpakking:
jerrycan 10 lt
Beschrijving

Details

AgroAcid is een synthetisch middel om het gehalte aan Bicarbonaten én de pH te verlagen, en wordt gebruikt als verbeteraar van giet- en irrigatiewater in druppelsystemen en substraatteelten, maar ook als bodemverbeteraar om verzilte grond te herstellen voor de kwekerijsector en tuinbouw.

Voor de toepassing als water- of bodemverbeteraar hebben we twee aparte productbladen met uitgebreide info gemaakt die u kunt downloaden.
AgroAcid heeft een pH van 0,5 en is toch 100% vrij van zuren. AgroAcid is niet corrosief, niet giftig, niet irriterend, geeft geen dampen af en is 100% biologisch afbreekbaar. AgroAcid hoeft niet bewaard te worden zoals de corrosieve en gevaarlijke zuren die nu op de markt zijn. AgroAcid is niet schadelijk voor mensen, planten, oppervlaktewater, vissen of andere dieren. AgroAcid is onschadelijk voor alle apparatuur, tanks, rubber, koppelingen, metalen en glas en is bij regelmatig gebruik bovendien het beste product om leidingen en druppelaars schoon te maken en te houden.

Als bodem-toepassing is AgroAcid een revolutionair middel om de opnamecapaciteit van verzilte bodems te herstellen door de bicarbonaten af te breken. Bicarbonaat in de grond reageert met Calcium en vormt onder drogere omstandigheden Calcium carbonaat. Hierdoor komt Calcium niet beschikbaar voor de plant. Daarnaast wordt de grond hard, laat geen water meer door en houdt zouten vast. Het gevolg is dat de grond ongeschikt wordt voor plantengroei. De symptomen zijn veelal geler blad en verminderde groei omdat sporenelementen niet worden opgenomen. De lage pH van AgroAcid reageert onmiddellijk met het Calcium carbonaat zodat het oplost. Hierdoor komen de aanwezige gebonden mineralen (spore-elementen) vrij voor opname door de plant. Door het vrijkomen van Calcium worden de ongewenste zouten snel uitgespoeld. Het resultaat is dat het bodemprofiel aanmerkelijk verbetert. De planten krijgen weer de beschikking over Calcium, Fosfaat, Stikstof, Zink en andere belangrijke mineralen.

Over de water-toepassing: De kwaliteit van irrigatie water is van het grootste belang voor een goede en gebalanceerde opname van mineralen door planten en dus medebepalend voor het resultaat. Verslechtering van de waterkwaliteit komt vaak door hoge gehalten Bicarbonaat. Deze binden de essentiële mineralen in de grond of aan het water bij steenwolteelten. Als deze chemische reactie eenmaal heeft plaatsgevonden, komen deze voedingsstoffen niet meer beschikbaar voor de wortels of de grond. Het water zuurder maken is een gangbare oplossing voor het probleem. De teler of kweker moet hierbij de nadelen voor de planten en het werken met gevaarlijke zuren accepteren. Terwijl de meeste zuren hun werk doen door waterstofionen aan het water toe te voegen, gebruikt PHC een synthetische technologie die de beschikbaarheid van waterstofionen verhoogt door de carbonaten te verwijderen die de waterstofionen bind. Dit heeft hetzelfde effect als het gebruik van de gangbare zuren maar zonder de nadelen van corrosie, wortelverbranding en andere grote nadelen die kleven aan het gebruik van zuren.

PDF Downloads