Bomen en heesters

Mycorrhiza schimmels spelen een essentiële rol bij alle plantengroei onder natuurlijke omstandigheden. Ze zorgen voor de levende verbinding tussen het wortelopnamesysteem en de bodem. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat de aanwezigheid van nuttige mycorrhiza schimmels de overleving, het groeipercentage en de weerstand tegen ziekten bij boomzaailingen enorm doet toenemen vergeleken met zaailingen zonder of met andere mycorrhiza's. Dit geldt in het bijzonder voor bomen die groeien in een stressvolle omgeving zoals in steden, op arme gronden en onder andere slechte groeiomstandigheden. Sterk verdichte bodems moeten met behulp van beluchtingsapparatuur of door middel van spitten worden gebroken om een goede wortelgroei te garanderen.

1-12 of 19

Pagina:
  1. 1
  2. 2

1-12 of 19

Pagina:
  1. 1
  2. 2