Boomkwekerij

De boomkweker krijgt steeds meer te maken met beperkingen op het gebied van bemesting. Dat vergt dat de toegediende mineralen zo efficiënt mogelijk benut worden. Ook het pakket beschikbare gewasbeschermingsmiddelen krimpt. Daarom is het noodzaak te voorkomen dat de planten ziek worden. De sleutel tot de aanpak op bemestings- en gewasbeschermingsgebied ligt in de bodem. Een gezonde grond leidt immers tot een gezonde plant, die de mineralen efficiënt benut. Een gezond bodemleven houdt ook mineralen vast; de uitspoeling vermindert en er blijft meer beschikbaar voor het gewas. Dat geldt zowel voor de vollegrondsteelt als voor de containerteelt. Mycorrhiza’s en nuttige bodembacteriën spelen een grote rol bij het opnamevermogen van de plant. Ze maken fosfaat vrij, binden stikstof uit de lucht en zorgen ervoor dat alle voedingselementen beter opgenomen worden. Ook houden ze de plant gezond door uitscheiding van hormonen en door actieve aanpak van schadelijke bodemorganismen, zoals aaltjes, schimmels en bacteriën. Bij de toepassing van speciaal geselecteerde mycorrhiza’s en rhizobacteriën kunt u toe met een lagere dosering bemesting en neemt de groeikwaliteit enorm toe. Het enige dat nodig is om tot een andere benadering in de productie te komen, is de noodzakelijke bodembiologie de kans te geven om zich te ontwikkelen in grond, container of zaaibed.

In september 2017 hield een van de grootste boomkwekers van Duitsland: Lorenz von Ehren een symposium over het thema 'Klimaatbestendige Stadsbomen'. Experts gingen in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer hitte, droogte en wateroverlast, en wat deze betekenen voor stadsbomen. De Duitse natuurwetenschapper Ernst Ulrich von Weizsäcker stelde dat het stedelijk groen opnieuw bezien moet worden. Niet alle soorten en variëteiten zijn immers bestand tegen de gevolgen. De Duitse professor landschapsarchitectuur Rainer Schmidt legde een model uit voor het stedelijk groen in de toekomst. Dat model is gebaseerd op maximaal gebruik van productieve groene ruimten, ofwel sterke groeiers met veel blad. Tenslote sprak PHC directeur Pius Floris over meer aandacht voor bodembiologie; stadsbomen pas gezond en vitaal kunnen groeien als met name de groeiomstandigheden in orde zijn en bij de bomen passen (artikel Hortipoint)

13-24 of 25

13-24 of 25