Hardfruit teelt

Fruitbomen zijn gewassen die jaren mee moeten gaan. Aandacht voor het bodemleven is hier bij uitstek een investering in de toekomst. Plant Health Cure biedt hiervoor een uitgebreid assortiment producten. Ze helpen de bomen om mineralen beter op te nemen en verhogen de weerstand. Het geeft de fruitteler een betere controle over de teelt.
Maar ook minder voor de hand liggende effecten zijn te bereiken met onze producten: voorkomen van scheuren van kersen, verhoging van de gehaltes suikers of andere nuttige stoffen in de vruchten, betere bescherming tegen vorstschade.

Bewaring 
Voor de bewaarbaarheid van fruit, groenten en akkerbouwgewassen zijn een aantal factoren van groot belang. Daarbij horen koeling en ventilatie, maar de belangrijkste factor is de kwaliteit van de vruchten zelf. Telers en kwekers kunnen hier meer in bijsturen dan ze wellicht denken.

Nutriënten en elementen

De kwaliteit van een vrucht wordt bepaald door de opname van nutriënten via de wortels én het blad. Het is inmiddels wel bekend dat planten veel meer nutriënten nodig hebben dan de hoofdelementen en sporenelementen die tot nu toe worden gebruikt. Elke plant heeft volgens onderzoek minstens 30 elementen nodig. Hoe fijner de verdeling van nutriënten in de plant, hoe nauwkeuriger de plant is in de aanmaak van zg. metabolieten. Het zijn juist deze stoffen die een plant en vrucht hun natuurlijke afweer geven. Denk hierbij aan Jasmonzuur, Salicylzuur en fenolen. Soms is er van een bepaald element extreem weinig nodig maar is dat kleine beetje toch belangrijk om juist deze zelfverdedigingsstoffen te maken. Zij voorkomen later de zgn. rottingsziekten tijdens het bewaren.

Planten hebben zeer verfijnde systemen om zelf te bepalen hoeveel van welk element zij opnemen. Dat gaat meestal via de mycorrhiza’s aan de fijne wortels. De hoofd- en sporenelementen worden zo opgenomen. Maar als er te weinig mycorrhiza’s zijn is de plant afhankelijk van het zoutgehalte van de meststoffen die via osmosedruk in de plant worden gebracht. Daar gaat het vaak al verkeerd in de teelten. Daarom moeten er via het blad allerlei sporenelementen worden toegevoegd.

Bladbemesting en nutriënten-dichtheid

Plantaardige bladbemesting is een volkomen natuurlijk gegeven. In de natuur staan planten nooit op een akker. Zij groeien in een verband tussen de hogere struiken en bomen. Daar krijgen ze via de regendruppels die van de hogere bladeren druipen allerlei micro-sporenelementen in zeer kleine hoeveelheden mee. Planten maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om extra nutriënten binnen te krijgen die via de wortels niet aangereikt worden.

Plantaardige bladbemesting bevat alle (extra) elementen die een plant nodig heeft. Zodoende bevatten de vruchten ook een grotere hoeveelheid nutriënten waardoor in de bewaring een hogere kwaliteit kan worden behouden. Typische “bewaarziekten” worden door een hoger nutriënten gehalte namelijk zeer sterk ingedamd.

Door de combinatie van regelmatige bladbemesting, nutriëntendichtheid, koeling, opslagwijze, ventilatie en vakmanschap neemt de bewaarduur sterk toe. Plant Health Cure heeft een aantal bladmeststoffen die alleen of in combinatie toegepast kunnen worden en bijdragen aan een betere bewaring zoals Organic Plant Feed, Natural Green en PreTect.

Herplantziekte 
Herinplant van appelbomen op een gerooid perceel mislukt vaak zonder ontsmetting. In de bodem komen aaltjes en schadelijke schimmels in hoge mate voor. Maar ontsmetting van de grond is duur en doodt niet alleen het schadelijke bodemleven, maar ook het nuttige. Bovendien krijgen ziekteverwekkers in de steriele grond meteen weer een kans. Het is dus eenvoudiger en goedkoper om bij het aanplanten van fruitbomen de goede organismen mee te geven in het plantgat dan te proberen om de ongunstige organismen te doden. Door een grote hoeveelheid gunstige organismen toe te voegen wordt de groeiruimte voor de ziekteverwekkers ontnomen. Van schimmels is immers bekend dat er nooit twee verschillende schimmels op één plaats kunnen groeien. Waar nuttige mycorrhiza’s de plek innemen, krijgen schadelijke schimmels geen kans. 
Ons recept: Dompel de wortels van de jonge bomen in MycorDip Universeel vóór het planten.
Strooi een handje Biovin in het plantgat en plant daarin de boom. Plant de bomen zo hoog dat de aanzet van de bovenste wortels net boven de grond zichtbaar is. Na het aanplanten alle plantgaten aangieten met water en Compete Plus.

Op deze manier krijgt u een betere aanslag en een betere groei in het eerste jaar na aanplant. De mycorrhiza's aan de wortels zorgen voor een sterk verbeterde opname en een hoge mate van afweer tegen ziekteveroorzakende schimmels en nematoden. Door de verbeterde aanslag en doorgroei geven de bomen in de meeste gevallen een jaar eerder fruit.

Vorstbescherming
Met FrosTect worden de kwetsbare bloemen en nieuw weefsel beschermd tegen de vorst. Dit gebeurt door een reactie in de cellen; het niveau van mineralen wordt verhoogd waardoor de vorming van ijskristallen wordt voorkomen. FrosTect beschermt dus van binnenuit en is residuvrij. FrosTect geeft vorstbescherming tot  -4 graden Celcius.

In ons teeltprogramma worden de producten en hun specifieke inzetbaarheid toegelicht.

1-12 of 19

Pagina:
  1. 1
  2. 2

1-12 of 19

Pagina:
  1. 1
  2. 2