Sportvelden & Golf

Problemen als onkruid, straatgras, viltvorming, schimmels, droogteplekken, wateroverlast en emelten komen rechtstreeks voort uit een verstoorde bodembiologie. Ze zijn moeilijker aan te pakken dan in het verleden omdat het pakket schimmelbestrijders versmalt en het gebruik van meststoffen steeds gelimiteerder wordt. Dus is het zaak om het bodemleven zelf te verbeteren. Daar ligt de sleutel tot de gezondheid van de gewassen. Een gezonde bodem geeft mooi groen en gezond gras. Plant Health Cure biedt daarvoor de kennis en de middelen. Toepassing van onze middelen betekent een revolutionaire aanpak. De tijd van het bestrijden van symptomen met bestrijdingsmiddelen is voorgoed voorbij. De greenkeeper leert om naar de oorzaken van een probleem te kijken en die weg te nemen. Hij wordt een echte bodemmanager PHC golfproducten zijn speciaal ontwikkeld voor hoogbelaste golfbanen en sportvelden. Ze zijn geschikt voor de reparatie, renovatie en het onderhoud van alle typen gras onder uiteenlopende weersomstandigheden en ter bestrijding van vilt. De PHC producten voor golfbanen zijn goed verwerkbaar en kunnen in één werkgang worden aangebracht. Op deze manier kan een greenkeeper de volledige bodembiologie op peil houden en de bemesting verzorgen in één dag per maand. In het PHC-grasprogramma hebben wij een compleet advies opgesteld. Als u een keuze gemaakt heeft voor de producten is het mogelijk een berekening van het verbruik te maken middels het rekenschema dat u hier kunt downloaden.

7 artikel(en)

7 artikel(en)