Gras & Gazon

Gezond gras vergt een goede bodem. Bij een goede ondergrond zijn de grasplanten gezonder, ze groeien dichter en het gewas is steviger. Veel kunstmestproducten hebben een zeer hoog zoutgehalte. Ze vormen daarmee een aanslag op het bodemleven. En als dat verarmt, spoelen de meststoffen steeds sneller uit. Zonder goed bodemleven zal de grond dichtslibben, vervilt het gras en krijgen allerlei ziekteveroorzakers volop ruimte. De aanpak met bestrijdingsmiddelen verergert de zaak. Beter is het om de problemen bij de wortel aan te pakken. Bevordering van het nuttige bodemleven plus een bemesting die de nuttige organismen in leven houdt. Met producten van Plant Health Cure bouwt u een gezonde balans in de bodem op en houdt u de nuttige hulptroepen op peil.

7 artikel(en)

7 artikel(en)