Grondontsmetting

Een toenemend probleem in de vollegrondstuinbouw vormen de aaltjes (nematoden) en andere bodemziekten. Naast gewasrotatie is grondontsmetting een veelgekozen aanpak. Maar ontsmetting maakt alles dood, ook het nuttige bodemleven. In zulke steriele grond krijgen ziekteverwekkers juist weer nieuwe kansen. Daarom is het aan te bevelen om na een grondontsmetting direct te zorgen dat er veel nuttige organismen in de bodem komen. Dit kan ondermeer met Biovin. Als er veel gunstige organismen in de bodem zitten, is er automatisch minder plek voor ongunstige organismen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat de kans op aantasting door nematoden zeer sterk verminderd als de wortels van de planten mycorrhiza bevatten. De nematoden worden letterlijk gevangen doordat de schimmeldraden van de mycorrhiza die de lijmstof glomaline aanmaken. Door het dichte web van schimmeldraden rond de wortels kunnen de schadelijke aaltjes simpelweg niet bij de wortels komen.

3 artikel(en)

3 artikel(en)