Myconate HB

Meer afbeeldingen

Myconate HB
PHC Myconate HB is een poeder dat gebruikt wordt als droge zaadbehandeling om de kieming en groei van Vesiculaire Arbusculaire mycorrhiza (VA Mycorrhiza) in de wortels van planten te bevorderen. Het poeder kan worden aangebracht met standaard zaadbehandelings-apparatuur of in een emmer.

Verpakking:
zak 1 kg
Beschrijving

Details

PHC Myconate HB is een poeder dat gebruikt wordt als droge zaadbehandeling om de kieming en groei van Vesiculaire Arbusculaire mycorrhiza (VA Mycorrhiza) in de wortels van planten te bevorderen. Het poeder kan worden aangebracht met standaard zaadbehandelings-apparatuur of in een emmer. Myconate HB wordt toegepast als zaadbehandeling om in het veld de kieming van de aanwezige mycorrhiza-sporen te stimuleren. Mycorrhiza-sporen komen in cultuurgrond slechts beperkt voor als gevolg van de toepassing van fungiciden en de gebruikelijke grondbewerking. Myconate stimuleert de groei van mycorrhiza waardoor de bodemgezondheid toeneemt. Myconate draagt bij aan een efficiënter meststoffen- en watergebruik en een duurzame bedrijfsvoering.
PDF Downloads