Vollegrondteelt

Het nuttige bodemleven is gebaat bij rust. Dan kunnen de schimmels en bacteriën goed groeien en kunnen zich op den duur de echte specialistische soorten ontwikkelen. In de vollegrondsgroenteteelt wordt die situatie nooit bereikt. Planten, rooien, ploegen zetten de bodem steeds weer op zijn kop. Soorten die bij voorkeur op een bepaalde diepte leven, komen juist aan de oppervlakte. Soorten die houden van veel zuurstof, verdwalen te diep in de bodem. Het bodemleven is veerkrachtig en kan wel herstellen, maar de cycli in de groenteteelt zijn daarvoor eigenlijk te kort. De oplossing: actief nuttige mycorrhiza’s en bodembacteriën toevoegen in grote hoeveelheden. Plant Health Cure heeft daar de juiste producten voor. Een goed bodemleven is de basis voor een gezond gewas en een smakelijk, goed houdbaar, stevig product. De plant die ondersteund wordt door nuttige organismen, produceert beter en heeft minder gewasbescherming nodig. Minder spuiten bespaart kosten, voorkomt groeiremming ten gevolge van de bestrijding en is bovendien goed voor lage residuen op het product. Ook bij de bemesting is het verstandig rekening te houden met het kwetsbare evenwicht in de bodem. Veel kunstmestsoorten zijn te zout, en daarmee een aanslag op het bodemleven. Het is echter heel goed mogelijk bodemvriendelijke meststoffen in te zetten. We bieden daarvoor diverse mogelijkheden. De combinatie van versterking van het bodemleven en een gerichte bemesting zorgen voor sterkere, gezondere en productievere gewassen.

1-12 of 16

Pagina:
  1. 1
  2. 2

1-12 of 16

Pagina:
  1. 1
  2. 2