Zaadbehandeling

Voor zaadbehandeling heeft Plant Health Cure het unieke product Myconate HB. Myconate wordt toegepast om de kieming en de groei van aanwezige mycorrhiza in de wortels te bevorderen. Het is een stof die wortels van nature aanmaken om de aanwezige mycorrhiza’s in de grond te activeren om met de wortels te vergroeien. Mycorrhizasporen komen in cultuurgrond slechts beperkt voor als gevolg van de toepassing van fungiciden en de gebruikelijke grondbewerking. Myconate stimuleert de groei van aanwezige mycorrhiza waardoor de bodemgezondheid toeneemt. Myconate draagt daarmee bij aan een efficiënter meststoffengebruik en een duurzame bedrijfsvoering. Myconate zorgt voor een goede start van de jonge plant en verbetert de bodemgezondheid.

1 artikel(en)

1 artikel(en)